« Powrót
Konferencja z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce - Nowe trendy rozwoju

Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVII edycję Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju, która odbędzie się:

7 listopada 2018 r.

w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

 

Tematem przewodnim Konferencji będzie:

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności energetycznej
i przepisów f-gazowych

Ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się ona w 2 panelach tematycznych: INSTALACJE / SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.

PANEL I: Instalacje chłodnicze z alternatywnymi
czynnikami chłodniczymi

Przyszłość instalacji chłodniczych, wybór technologii i czynnika chłodniczego w perspektywie najbliższych 10 lat, a także nowelizacja ustawy f-gazowej, czy też obostrzenia związane ze spełnieniem wymogów ekoprojektu – będą poruszone w PANELU I, dedykowanym firmom serwisowym oraz operatorom instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Omówimy m.in. zagadnienia takie jak:

 • Nowe uprawnienia inspektorów ochrony środowiska – praktyczne znaczenie dla firm. Omówienie najczęściej kontrolowanych obowiązków na podstawie wykonanych kontroli w 2018
  Krzysztof PIETRZAK – MERITUM COMPETENCE

 • Kierunki rozwoju technologii chłodniczej i optymalizacji układów. Nowe technologie, optymalizacja istniejących koncepcji
  Maurycy SZWAJKAJZER – ENRECO

 • Stosowanie fluorowanych czynników klasy A2l

 • Instalacje chłodnicze na CO2 – przegląd rozwiązań i kierunki ich rozwoju w aspekcie efektywności energetycznej z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski
  Andrzej SZYMANIK – DANFOSS POLAND

 • Zastosowanie czynnika R290 i R744 w układach chłodzenia komercyjnego w zależności od parametrów temperaturowych
  Marek JĘDRZEJCZAK – THERMOLUX

 • Tendencje w budowie układów chłodniczych i schładzania przemysłowego w związku z legislacjami europejskimi
  Bartosz NOWACKI – ReBaNo

 • Regeneracja vs Recykling
  Krzysztof GRZEGORCZYK – PROZON

 • Przyszłość chłodnictwa komercyjnego
  Debata ekspertów z udziałem przedstawicieli sieci handlowych oraz firm branżowych – przyszłość chłodnictwa komercyjnego

 

PANEL II: Wymagania dotyczące energooszczędności nowych
i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej

II PANEL dedykowany jest dla projektantów i osób mających decydujący wpływ na wybór i eksploatację instalacji HVAC w budynkach biurowych. Zaproszeni eksperci przybliżą wytyczne legislacyjne, a także najnowsze trendy w projektowaniu energooszczędnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budownictwie komercyjnym. Uwypuklone zostaną planowane zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji, aspekty energetyczne związane z projektowaniem i eksploatacją instalacji, a także możliwości modernizacji istniejących instalacji HVAC.

W czasie omówione zostaną zagadnienia:

 • Czy czeka nas rewolucja w warunkach technicznych?
  – zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji
  dr hab. inż. Anna BOGDAN prof. PW – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

 • Kiedy dane rozwiązanie instalacji HVAC jest energooszczędne?
  – modelowanie energetyczne w ocenie efektywności energetycznej i ekonomicznej
  Andrzej ROMANOWSKI – BUILDING ENERGY CONSULTING,

 • Możliwości techniczne modernizacji instalacji HVAC w budynkach biurowych
  i użyteczności publicznej – dostosowanie do obecnych wymagań, zastosowanie systemów fasadowych
  Michał URASIŃSKI – TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.

 • Równoważenie hydrauliczne instalacji wody lodowej (chłodzenie/ogrzewanie) w budynkach biurowych i jego wpływ na energochłonność systemu / efektywność
  Grzegorz OJCZYK – Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o.

 • Energooszczędne agregaty wody lodowej LG
  Krzysztof GRZONKA – LG ELECTRONICS

 • Wymagania dotyczące oddymiania klatek schodowych w nowych i modernizowanych obiektach
  dr inż. Grzegorz KUBICKI – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

 • Ocena i weryfikacja skuteczności działania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach użyteczności publicznej / budynkach średnich i wysokich
  Tomasz BURDZY – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy

 

LINK: https://konferencja.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/

 

lib-konferencja-chik-7-listopada-ulotka2.pdf